1) Hva er INSAVER?

INSAVER er et anbudsverktøy for å forhandle premier og vilkår på dine bedriftsforsikringer.

Fra våre markedsundersøkelser har våre kunder oppnådd en snittbesparelse på 30 % ved  å gjennomføre et godt anbud.

Svært mange bedrifter vegrer seg likevel for å starte på en slik prosess, da det erfaringsmessig er mer tidkrevende enn hva man i utgangspunktet hadde tenkt.

Insaver har derfor tatt sikte på å effektivisere dette gjennom å raskt lage profesjonelle risikobeskrivelser, invitere forsikringsselskap til å gi tilbud, og sammenligne tilbudene direkte i portalen.

Her vil man kunne sammenligne premiene dekning for dekning, samt kunne laste ned komplette tilbudsdokument, og kontakte aktuelle leverandører.

 

2) Hvordan komme i gang?

Å komme i gang med Insaver er enkelt. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg på forsiden, for så å deretter logge inn med epost adresse og valgfritt passord.

Når du har logget inn starter du  med å skrive inn navn på ditt firma. Forslag fra Brønnøysund registeret vil da komme opp i rullegardinen. Velg firma herfra
og trykk 

Du er nå klar til å begynne på ditt anbud for dette firmaet, men du kan også legge til flere firma som du betjener.

Trykk     for å komme i gang.

 

 

 

3) Velg forsikringsdekninger:

Alle forsikringsdekningene er delt inn i fire hovedkategorier:

    Eiendom, drift og utstyr

     Bil/Auto/Kjøretøy

     Personal

    Pensjon

Ved å klikke på en av kategoriene vil du få opp alle dekningene i denne kategorien. Velg deretter ønsket forsikringsdekninger før du klikker videre på neste kategori.

Hvis du ikke finner ønsket dekning, kan du skreddersy ved å velge alternativet «øvrige ….»

Når alle dekningene er valg klikker du på 

 
 

4) Fylle inn informasjon om de ulike dekningene:

Du vil nå bli bedt om å fylle inn ett og ett skjema basert på valgte dekninger.

Start med å skrive inn nåværende premie øverst i hvert felt, slik at du har et grunnlag for sammenligning i tilbudsverktøyet.

Dersom du er usikker på spørsmålet, vil du kunne finne utfyllende informasjon ved å klikke på

Når du har lagt inn alle opplysningene for en dekning, trykker du på

Dette er viktig for at skjemaet skal lagre alle opplysninger, og du vil deretter bli tatt direkte til neste dekning.

Dersom du har flere av samme dekning kan du enkelt legge dette til ved å trykke på 

 


5) Laste opp relevante dokumenter:

Når man har fylt inn informasjon om alle dekningene, gjenstår det kun å laste opp:


Skadehistorikken er det eneste dokumentet som er påkrevd, da samtlige forsikringsselskap ikke gir gode tilbud uten å ha kjennskap til dette dokumentet.

Portalen kan laste opp alle typer filer.

Skriv inn tittel og beskrivelse av filen, og tykk på    for å velge fil.

Når alle dokumentene er lastet opp, er neste steg å velge leverandører som skal inviteres.