INSAVER BLIR MEDLEM i NCE FINANCE INNOVATION

Vi er stolte over å kunngjøre at Insaver har blitt akseptert som et medlem i NCE Finnance Innovation Norway.

NCE Finnance Innovation er en non-profit organisasjon og  innovasjons klynge med mer enn 70 fintech medlemmer.
Sammen, håper vi å skape fremtidens finansløsninger

 

 

GI REGNSKAPSFØREREN TILGANG 

nsaver lanserer snart sitt CRM verktøy for regnskapsførere og andre profesjonelle tredjeparter.
Her vil kunden kunne gi tilgang på ulike nivå for å oppnå mer effektiv og åpen håndtering av forsikringsanbud. 

 

TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE

Insaver er stolte over å ha mottatt kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge.
Dette er svært verdifull kapitalstøtte til vår utvikling, og viser ikke minst en viktig tiltro til vår forretningsplan for Insaver.