Hvilke opplysninger lagres hos Insaver.no?
Insaver.no er en nettportal for forvaltning av dine forsikringer.
Insaver.no samler ikke inn annen informasjon om deg, din bedrift eller bedriftens ansatte enn de opplysningene du som bruker selv registrerer gjennom portalen.
Opplysningene som er naturlig å registrere i portalen er de relevante opplysninger som typisk må fremlegges i forbindelse med innhenting eller fornyelse av tilbud på forsikringer.

 

Hva er formålet med lagringen?

Formålet med lagringen er for å gi deg som kunde av insaver.no oversikt over dine «forsikrings-assets» og forsikringer, samt benytte dataene til å be om tilbud på eller fornye dine forsikringer på en svært enkelt måte mot relevante forsikringsleverandører.

 

Hvem deler Insaver.no opplysningene med?

Insaver.no deler ikke opplysninger som lagres i portalen med noen 3. part.

Lagres dataene utenfor Norge?

Nei.  Alle dataene og backup av dataene lagres utelukkende i Norske datasentre.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Dataene lagres til de blir slettet av kunde.

Lagring utover kundeforholdets opphør.

Dersom kundeforholdet med Insaver.no opphører uten at kunden bestiller sletting, kan dataene bli lagret i opptil 36 mnd fra opphør av tjenesten. Formålet med lagringen utover kundeforholdets opphør er at det skal bli enklere å returnere som kunde uten å måtte registrere tidligere registrerte opplysninger på nytt.

 

Dine rettigheter til opplysningene

Kreve sletting av opplysninger.
Kunden kan selv slette enkelte opplysninger fra portalen.

I tillegg kan kunden be om full sletting.  Full sletting innebærer sletting av kundeprofil og all informasjon som kunden eller kundens brukere har registrert i portalen. For å be om full sletting, send epost til sletting@insaver.no.

 

Kontaktinformasjon til Insaver sin personvernsansvarlig:

Alexander Helland
Tlf:      913 71 950
Epost: personvern@insaver.no