Insaver er et nytt handelsverktøy som forenkler og effektiviserer din måte å gjennomføre profesjonelle forsikringsanbud på.
Verktøyet hjelper deg å lage gode risikobeskrivelser, som gir forsikringsselskapene bedre kartlegging av potensiell risiko.

Dette fører i svært mange tilfeller til langt bedre og mer presise tilbudspremier for deg og din bedrift!